Formularz reklamacji

W celu diagnozy sprzętu musimy zazwyczaj wejść do systemu i przeprowadzić testy poszczególnych podzespołów i/lub spróbować powtórzyć błąd, żeby dowiedzieć się skąd się bierze. Żadne dane zapisane na komputerze nie będą przeglądane, usuwane ani modyfikowane. Do hasła nie ma dostępu nikt poza pracownikami firmy.
Jeśli uznamy, że sprzęt wymaga naszej diagnozy, wymiany lub naprawy, poprosimy Państwa o spakowanie i zabezpieczenie urządzenia do wysyłki i zamówimy na Państwa adres kuriera po odbiór. W tym polu proszę też napisać na kiedy potencjalnie odpowiadałby Państwu odbiór.