Gwarancja podstawowa: 2 lata

Gwarancja obejmuje wszystkie wady, usterki, awarie z wyłączeniem wywołanych uszkodzeniami mechanicznymi, a także uszkodzenia mechaniczne powstałe w transporcie.

Kategoria: