Gwarancja rozszerzona: 4 lata

500 

Gwarancja obejmuje wszystkie wady, usterki, awarie z wyłączeniem wywołanych uszkodzeniami mechanicznymi, a także uszkodzenia mechaniczne powstałe w transporcie.

Kategoria: