Gwarancja rozszerzona: 5 lat

800 

Gwarancja obejmuje wszystkie wady, usterki, awarie z wyłączeniem wywołanych uszkodzeniami mechanicznymi, a także uszkodzenia mechaniczne powstałe w transporcie.

Kategoria: